ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ZPTC మరియు MPTC ఎన్నికలలో అద్భుతమైన విజయం సాధించి

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ZPTC మరియు MPTC ఎన్నికలలో అద్భుతమైన విజయం సాధించి, ప్రభంజనం సృష్టించిన మన ప్రియతమ గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ. వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఈ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన అభ్యర్థులందరికీ శుభాభినందనలు.