12 వ వర్ధంతి సందర్భంగా మహానేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి డా. వై.ఎస్. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి నివాళులు...

12 వ వర్ధంతి సందర్భంగా మహానేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి డా. వై.ఎస్. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి నివాళులు...